Реалността !?

Заобиколен от толкова много информация, която умишлено е направена да отклони вниманието ни от същественото, от това което е важно за самите нас. Дезориентирани ние не знаем как да постъпим, не знаем, какво  да мислим и какво дори да чувстваме . Толкова объркани от противоречива информация пусната нарочно от хора*, хора целящи вечния ни сън…

Философията на маите

За съжаление, хората не споделят едни и същи възгледи за света, човечеството, смисъла на живота и съдбата. Западната цивилизация намира отговорите в материалните неща, докато източният свят се развива въз основа на естествените принципи. Дон Исидоро, мъдрец от народа на маите Има два възгледа, два начина на мислене по отноше­ние на действителността. Западният свят изхожда…

Краткият път на медитацията

Медитирането е тренировка, която успокоява ума ти. Спокойствието е естественото състояние на твоя ум. Ти загубваш това естествено състояние на умствено равновесие само когато си развълнуван от обкръжението, от неща, които желаеш или от които се страхуваш и изпадаш в объркващи и дегенерирали, по-нисши състояния на ума. Умът ти трябва постоянно да е зает с…

Астрални пътувания във времето

При пътуването на астралното тяло всичко наоколо е реално, зримо, достоверно, усещат се прохладата на въздуха и лекият ветрец, множеството аромати и се създава впечатлението, че се намираш във физическата реалност на някакъв друг свят…Астралното тяло се отделя от човека всеки ден, когато той заспива и в това няма нищо страшно и плашещо. Защото сънят…