Сън наяве

Посрещам поредния изгрев, който е толкова изящен. Всеки изгрев е толкова различен с различна цветова гама, толкова величествен предшественик на новия ден и новия живот. Гледам го за пореден път замълчан, взирайки се в изящните преливащи цветове и величествената голяма оранжево-червена окръжност и опитвайки се да видя отвъд хоризонта.Знаейки че това не е всичко, което…