Философията на маите

За съжаление, хората не споделят едни и същи възгледи за света, човечеството, смисъла на живота и съдбата. Западната цивилизация намира отговорите в материалните неща, докато източният свят се развива въз основа на естествените принципи. Дон Исидоро, мъдрец от народа на маите Има два възгледа, два начина на мислене по отноше­ние на действителността. Западният свят изхожда…

Краткият път на медитацията

Медитирането е тренировка, която успокоява ума ти. Спокойствието е естественото състояние на твоя ум. Ти загубваш това естествено състояние на умствено равновесие само когато си развълнуван от обкръжението, от неща, които желаеш или от които се страхуваш и изпадаш в объркващи и дегенерирали, по-нисши състояния на ума. Умът ти трябва постоянно да е зает с…