Краткият път на медитацията

Медитирането е тренировка, която успокоява ума ти. Спокойствието е естественото състояние на твоя ум. Ти загубваш това естествено състояние на умствено равновесие само когато си развълнуван от обкръжението, от неща, които желаеш или от които се страхуваш и изпадаш в объркващи и дегенерирали, по-нисши състояния на ума. Умът ти трябва постоянно да е зает с…