Пророчеството на кристалните черепи

Кристалните черепи са древни скулптури на човешки глави, направени от различни видове кварцов кристал. Твърди се, че притежават свръхестествени сили. Те са истинска загадка в и без това мистериозния свят на маите. Все още не е установен нито техният произход, нито възрастта им. Не са открити никакви исторически документи за тях. Повечето кристални черепи са…

Философията на маите

За съжаление, хората не споделят едни и същи възгледи за света, човечеството, смисъла на живота и съдбата. Западната цивилизация намира отговорите в материалните неща, докато източният свят се развива въз основа на естествените принципи. Дон Исидоро, мъдрец от народа на маите Има два възгледа, два начина на мислене по отноше­ние на действителността. Западният свят изхожда…