Сън наяве

Посрещам поредния изгрев, който е толкова изящен. Всеки изгрев е толкова различен с различна цветова гама, толкова величествен предшественик на новия ден и новия живот. Гледам го за пореден път замълчан, взирайки се в изящните преливащи цветове и величествената голяма оранжево-червена окръжност и опитвайки се да видя отвъд хоризонта.Знаейки че това не е всичко, което…

Армагедон

Събуждам се от силен шум .Шум като от избухване на хиляди фойерверки едновременно . Неуспял още да разбера какво се случва, забелязах ярки светлини . Бързо се надигнах, погледнах през прозореца . Видях как от небето се изсипват огнени кълба, които се удрят с всичка сила в земята.О ужас, това ли бе краят на света…