Философията на маите

За съжаление, хората не споделят едни и същи възгледи за света, човечеството, смисъла на живота и съдбата. Западната цивилизация намира отговорите в материалните неща, докато източният свят се развива въз основа на естествените принципи. Дон Исидоро, мъдрец от народа на маите Има два възгледа, два начина на мислене по отноше­ние на действителността. Западният свят изхожда…

Краткият път на медитацията

Медитирането е тренировка, която успокоява ума ти. Спокойствието е естественото състояние на твоя ум. Ти загубваш това естествено състояние на умствено равновесие само когато си развълнуван от обкръжението, от неща, които желаеш или от които се страхуваш и изпадаш в объркващи и дегенерирали, по-нисши състояния на ума. Умът ти трябва постоянно да е зает с…

Астрални пътувания във времето

При пътуването на астралното тяло всичко наоколо е реално, зримо, достоверно, усещат се прохладата на въздуха и лекият ветрец, множеството аромати и се създава впечатлението, че се намираш във физическата реалност на някакъв друг свят…Астралното тяло се отделя от човека всеки ден, когато той заспива и в това няма нищо страшно и плашещо. Защото сънят…

Досиета „|Y|“ № 00000001

Кодово име „СЛАВА“ Местоположение : България – село Царичина Координати: +42° 53′ 28.41″, +23° 14′ 17.87″  | 42.891226 , 23.238296 Спрях се на „Царичене“ като първо досие защото анализирано правилно може да достигнете до някои удивителни истини за нашия род . Тук съм събрал по-голямата част от информацията, която може да се намери за „Царичене“.…