Астрални пътувания във времето

При пътуването на астралното тяло всичко наоколо е реално, зримо, достоверно, усещат се прохладата на въздуха и лекият ветрец, множеството аромати и се създава впечатлението, че се намираш във физическата реалност на някакъв друг свят…Астралното тяло се отделя от човека всеки ден, когато той заспива и в това няма нищо страшно и плашещо. Защото сънят…